Linked Gateways / Reflectors
ModuleLinked to
ANot linked
BNot linked
CNot linked

Software Clients
CallsignModuleType

Local RF Users
CallsignLast TX onDate-Time
SQ8EPSR5UVR B2024-07-12 15:38:46 CEST
SQ7BCZSR5UVR B2024-07-11 13:36:13 CEST

Remote Users
CallsignLast TX onSourceDate-Time
SQ8AGISR5UVR BXRF132 D2024-07-12 05:54:32 CEST
SP9APJSR5UVR BXRF132 D2024-07-10 17:42:45 CEST

Status as of Saturday, 2024-07-13 08:22:03 CEST
Server Uptime: 9 days, 21 hours and 39 minutes

Aby połączyć się z reflektorami DCS/XRF, 8-znakowe URCALL musi być następujące:

O = Open (łączy z reflektorem DCS/XRF, np. UR="DCS132DO")
T = Terminate (rozłącza reflektor DCS/XRF, np. UR=".......T") oraz DTMF 73
W = What (status połączenia, np. UR=".......W") oraz DTMF 99

Dla reklektorów DPlus (REFxxx), należy nadal używać komend L/U/I
(np. UR="REF032AL" aby podłączyć reflektor REF032A,
UR=".......U" aby rozłączyć połączenie DPlus)

Przed skonfigurowaniem nowego połączenia upewnij się, że moduły DPlus i g2_link zostały wcześniej odłączone.