Linked Gateways / Reflectors
ModuleLinked to
ANot linked
BNot linked
CNot linked

Software Clients
CallsignModuleType

Local RF Users
CallsignLast TX onDate-Time
SQ7BCZSR5UVR B2024-04-18 07:42:42 CEST
SQ5FMSR5UVR B2024-04-16 21:58:08 CEST
SQ5DCPSR5UVR B2024-04-10 18:38:10 CEST

Remote Users
CallsignLast TX onSourceDate-Time
SP6CRVSR5UVR BDCS132 G2024-04-12 18:27:59 CEST
KC2POLSR5UVR BDCS132 G2024-04-12 16:12:00 CEST
SQ7PFASR5UVR BDCS132 G2024-04-12 06:14:47 CEST
SP7TVSR5UVR BDCS132 G2024-04-12 06:13:04 CEST
SQ7WINSR5UVR BDCS132 G2024-04-12 06:12:31 CEST
SQ7ELOSR5UVR BDCS132 G2024-04-12 06:12:18 CEST
SQ7BFISR5UVR BDCS132 G2024-04-12 06:12:06 CEST
SP7CCSR5UVR BDCS132 G2024-04-12 06:08:31 CEST
SP3FDZSR5UVR BDCS132 G2024-04-12 04:38:23 CEST
SQ7OVPSR5UVR BDCS132 G2024-04-11 19:38:13 CEST
SQ7SQSR5UVR BDCS132 G2024-04-11 17:42:10 CEST
SQ7EDISR5UVR BDCS132 G2024-04-11 17:41:46 CEST
SQ7PGNSR5UVR BDCS132 G2024-04-11 12:43:16 CEST
SQ7LQASR5UVR BDCS132 G2024-04-11 12:42:10 CEST
SQ7OBXSR5UVR BDCS132 G2024-04-11 05:55:37 CEST
SQ7PFUSR5UVR BDCS132 G2024-04-11 05:55:15 CEST
SO7MMSSR5UVR BDCS132 G2024-04-11 05:54:41 CEST
SQ7BLDSR5UVR BDCS132 G2024-04-11 05:53:45 CEST
SQ7SCCSR5UVR BDCS132 G2024-04-10 21:25:11 CEST
SQ7JZWSR5UVR BDCS132 G2024-04-10 15:58:31 CEST
SP7ENZSR5UVR BDCS132 G2024-04-10 15:46:39 CEST
SP7DMMSR5UVR BDCS132 G2024-04-10 15:46:27 CEST
SQ9KFPSR5UVR BDCS132 G2024-04-09 19:59:33 CEST
SQ7FJBSR5UVR BDCS132 G2024-04-09 18:06:18 CEST
SQ7OCISR5UVR BDCS132 G2024-04-09 17:47:51 CEST
SQ7MHPSR5UVR BDCS132 G2024-04-09 08:20:58 CEST
SP7TECHSR5UVR BDCS132 G2024-04-09 08:20:13 CEST
SQ7DUOSR5UVR BDCS132 G2024-04-09 06:21:50 CEST
SP7AZSR5UVR BDCS132 G2024-04-09 06:20:54 CEST
SP7SUNSR5UVR BDCS132 G2024-04-09 06:20:42 CEST
SP7AYJSR5UVR BDCS132 G2024-04-09 06:17:09 CEST
M7WFGSR5UVR BDCS132 G2024-04-07 22:48:04 CEST
SQ9MEPSR5UVR BDCS132 G2024-04-07 17:06:13 CEST
SQ7JHCSR5UVR BDCS132 G2024-04-07 14:11:17 CEST
SP5EQTSR5UVR BDCS132 G2024-04-07 12:53:10 CEST
SP9WPSR5UVR BDCS132 G2024-04-07 10:06:51 CEST

Status as of Thursday, 2024-04-18 15:41:03 CEST
Server Uptime: 18 days, 5 hours and 36 minutes

Aby połączyć się z reflektorami DCS/XRF, 8-znakowe URCALL musi być następujące:

O = Open (łączy z reflektorem DCS/XRF, np. UR="DCS132DO")
T = Terminate (rozłącza reflektor DCS/XRF, np. UR=".......T") oraz DTMF 73
W = What (status połączenia, np. UR=".......W") oraz DTMF 99

Dla reklektorów DPlus (REFxxx), należy nadal używać komend L/U/I
(np. UR="REF032AL" aby podłączyć reflektor REF032A,
UR=".......U" aby rozłączyć połączenie DPlus)

Przed skonfigurowaniem nowego połączenia upewnij się, że moduły DPlus i g2_link zostały wcześniej odłączone.