Linked Gateways / Reflectors
ModuleLinked to
ANot linked
BNot linked
CNot linked

Software Clients
CallsignModuleType

Local RF Users
CallsignLast TX onDate-Time
SQ7BCZSR5UVR B2024-06-11 08:03:21 CEST
SQ5DCPSR5UVR B2024-06-09 07:55:35 CEST
SP7WNASR5UVR B2024-05-30 01:47:00 CEST
SP5XTFSR5UVR B2024-05-24 20:28:30 CEST

Remote Users
CallsignLast TX onSourceDate-Time
SQ8AGISR5UVR BDCS132 D2024-06-10 06:43:05 CEST
SQ5SSZSR5UVR BDCS132 D2024-06-09 15:45:05 CEST
SQ9JDZSR5UVR BXRF132 D2024-05-09 17:42:03 CEST
SP5ARESR5UVR BXRF132 D2024-05-08 10:02:01 CEST
SP4UBWSR5UVR BDCS132 D2024-05-07 22:15:56 CEST
SQ7WTSR5UVR BDCS132 D2024-05-07 22:15:38 CEST
SP5OXFSR5UVR BDCS132 D2024-05-07 22:14:23 CEST
HF5PSR5UVR BDCS132 D2024-05-07 22:13:41 CEST
SP5ATPSR5UVR BDCS132 D2024-05-07 22:07:55 CEST
SP6RVWSR5UVR BDCS132 D2024-05-07 22:06:30 CEST
SQ5LNJSR5UVR BDCS132 D2024-05-07 21:58:00 CEST
SQ7KPISR5UVR BDCS132 D2024-05-07 21:57:01 CEST
SP4DKFSR5UVR BDCS132 D2024-05-07 21:56:05 CEST
SQ5RSR5UVR BDCS132 D2024-05-07 21:55:05 CEST
SO5DZSR5UVR BDCS132 D2024-05-07 21:54:30 CEST
SP5BWNSR5UVR BDCS132 D2024-05-07 21:53:51 CEST
SP7RAVSR5UVR BDCS132 D2024-05-07 21:50:23 CEST
SQ5AKYSR5UVR BDCS132 D2024-05-07 21:49:38 CEST
SP5SZESR5UVR BDCS132 D2024-05-07 21:48:45 CEST
SQ5BUJSR5UVR BDCS132 D2024-05-07 21:32:44 CEST
SP3FDZSR5UVR BDCS132 D2024-05-07 14:25:04 CEST
SP7VVNSR5UVR BDCS132 D2024-05-06 13:31:45 CEST

Status as of Thursday, 2024-06-13 08:58:03 CEST
Server Uptime: 45 days, 11 hours and 1 minute

Aby połączyć się z reflektorami DCS/XRF, 8-znakowe URCALL musi być następujące:

O = Open (łączy z reflektorem DCS/XRF, np. UR="DCS132DO")
T = Terminate (rozłącza reflektor DCS/XRF, np. UR=".......T") oraz DTMF 73
W = What (status połączenia, np. UR=".......W") oraz DTMF 99

Dla reklektorów DPlus (REFxxx), należy nadal używać komend L/U/I
(np. UR="REF032AL" aby podłączyć reflektor REF032A,
UR=".......U" aby rozłączyć połączenie DPlus)

Przed skonfigurowaniem nowego połączenia upewnij się, że moduły DPlus i g2_link zostały wcześniej odłączone.