D-STAR Gateway System (SR5UVR)
REVISION 3.00


Jesteś już zarejestrowany?

Zaloguj się za pomocą znaku wywoławczego (Callsign) i hasła (Password).
Pamiętaj, że w znaku wywoławczym i haśle rozróżniana jest wielkość liter!
Znak wywoławczy (Callsign) musi być pisany wielkimi literami! !

Already registered?

Login with Callsign and Password.
Please note that Callsign and Password are case sensitive!
Callsign must be in Upper Case!

CallSign :
Password :

Nowy użytkownik?

Zarejestruj się tutaj, aby uzyskać dostęp do D-STAR.
Rejestracja zajmuje tylko kilka sekund,
nie będziesz musiał podawać swoich danych
ponownie przy następnej wizycie.

Możesz być zarejestrowany tylko na jednej bramce D-STAR!!

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT REJESTRACJI

New user?

Register here for D-STAR access.
Registering takes just a few seconds, and
you won't have to enter your personal information
again the next time you visit here.


D-STAR is a digital protocol developed by the Japan Amateur Radio League (the JARL)
and stands for Digital Smart Technology for Amateur Radio.